Σκοπός μας

Ένωση των πλέον καταξιωμένων σχολών
εκπαίδευσης ναυαγοσωστών της χώρας

Πιστοί στην εφαρμογή του σκοπού μας,
μεριμνούμε για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας
και για την προάσπιση της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών στο υγρό στοιχείο.

Τα τελευταία μας νέα