Ποιοι ειμαστε

Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος

Η Ίδρυση

Με την υπ.αρ. 653/2012, απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, στις 29 Απριλίου 2013, αναγνωρίστηκε σωματείο ΝΠΙΔ με επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» Δ/Τ Ε.Σ.Ν.Ε. και στην αγγλική γλώσσα «HELLENIC ASSOCIATION OF LIFEGUARD SCHOOLS» (H.A.L.S.), με αύξοντα αριθμό μητρώου 7/29-04-2013 και ΑΦΜ 997315402.

Η ένωση

Δίπλα στις σχολές
7+ χρόνια

Η ένωση

Μέλη
34+

Η ένωση

Ναυαγοσώστες
50000+

Ο σκοπός μας

Η ένωση σαν σκοπό έχει την

  • προστασία και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της,
  • ανάπτυξη της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,
  • ανάπτυξη της οργάνωσης λουτρικών εγκαταστάσεων (θάλασσα) και κολυμβητικών δεξαμενών,
  • ασφάλεια στο υγρό στοιχείο,
  • ενημέρωση του κοινού
  • ανάπτυξη και διάδοση της ναυαγοσωστικής
  • προστασία της ανθρώπινης ζωής στο υγρό στοιχείο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το καθήκον μας

Αποτελούμε επαγγελματική Ένωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Η Ένωσή μας αποτελείται από τις αναγνωρισμένες και πλέον καταξιωμένες σχολές εκπαίδευσης ναυαγοσωστών της χώρας. Εκπληρώνοντας στο ακέραιο το καθήκον μας, αλλά και πιστοί στην εφαρμογή του σκοπού μας, μεριμνούμε για τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών μας και για την προάσπιση της ασφάλειας και της ζωής των πολιτών στο υγρό στοιχείο.

Δράσεις

Ανάπτυξη κοινής ύλης της ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης με βιβλία, παρουσιάσεις και διδακτικές μεθοδολογίες.

Ενεργώντας για την βελτιστοποίηση του νομικού πλαισίου για τη ναυαγοσωστική και αξιοποίησή του προς όφελος της ανάπτυξης της ναυαγοσωστικής και σε επίπεδο οργάνωσης λουτρικών εγκαταστάσεων και κολυμβητικών δεξαμενών, αλλά και σε επίπεδο εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του χώρου και τους υπολοίπους φορείς που συμπλέουν με τους στόχους μας.

Προστασία της υδρόβιας ζωής και του ενάλιου εθνικού φυσικού πλούτου και ανάπτυξη οικολογικών δράσεων (καθαρισμοί ακτών κτλ).

Διενέργεια συλλογικών διαπραγματεύσεων με εργατικά σωματεία και συλλόγους και τις εκάστοτε ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες των ναυαγοσωστών, επί τω τέλει της σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας με τους ναυαγοσώστες.

Διοργάνωση πανελλήνιων αγώνων ναυαγοσωστικής και αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Παροχή συμβουλών, πληροφοριών και κάθε είδους επαγγελματικής υποστήριξης σε νέους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο.

Εκπροσώπηση των μελών μας στις αρμόδιες Αρχές, φορείς και υπηρεσίες της Ελλάδος και του εξωτερικού για θέματα ναυαγοσωστικής.

Δημιουργία υποστηρικτικών δομών συμβουλευτικής δικτύωσης για όλα τα μέλη της Ένωσης, που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και συνέργειες προκειμένου να διαμορφώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια δράσης και προγράμματα σχετικά με την προώθηση των σκοπών της Ένωσης.

Συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς για την προώθηση κοινών προγραμμάτων αναφορικά με την υλοποίηση των σκοπών της Ένωσης.