Πρώτη Γενική Συνέλευση για το έτος 2018

Πρώτη Γενική Συνέλευση για το έτος 2018
Πρώτη Γενική Συνέλευση για το έτος 2018

Την 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος για το έτος 2018,

ώστε να συζητηθούν περαιτέρω μέτρα ασφαλείας για την ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο, για καλύτερη ναυαγοσωστική κάλυψη στις παραλίες της επικράτειας καθώς και εσωτερικά θέματα των μελών της ένωσης .

Στόχος της ΕΣΝΕ είναι η πρόοδος της ναυαγοσωστικής και η ασφάλεια των λουομένων.