Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και απόλυτη στήριξη του ΠΔ 31/2018

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και απόλυτη στήριξη του ΠΔ 31/2018

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ε.Σ.Ν.Ε. την 3-2-2019 όπου και έγιναν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αρχαιρεσιών για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η σύστασή του σε σώμα.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ

Πρόεδρος: Μυρωνάκης Μάριος

Αντιπρόεδρος Α’ : Αντωνιάδης Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος Β’ : Βήχου Βενετία

Γενικός Γραμματέας: Λυτινάκης Παύλος

Ταμίας: Λάμπρου Δημήτριος

Αναπληρωτής Ταμίας: Τσαμπάζης Ευάγγελος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Γιοβανίδης Νικόλαος

Μετά τις αρχαιρεσίες έγινε η κοπή της πίτας, με ευχή όλων να είναι οι παραλίες ασφαλείς.

Τέλος έκλεισε η ετήσια Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση, της απόλυτης στήριξης και εφαρμογής των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 31/2018