Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου
Δελτίο τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος

Η ασφάλεια των λουομένων θυσία στο βωμό του ανεύθυνου εντυπωσιασμού και της πολιτικής σκοπιμότητας ;

Ενόψει και της έναρξης της θερινής περιόδου επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του νέου προεδρικού διατάγματος 31/2018, που ρυθμίζει την ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές. Με το εν λόγω νομοθέτημα βελτιώνεται κατά πολύ το πλαίσιο προστασίας των λουομένων προς ελαχιστοποίηση του κινδύνου πνιγμών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διεύρυνση του αριθμού των ναυαγοσωστικά καλυπτόμενων περιοχών, αλλά και με την αύξηση των ναυαγοσωστών ανά περιοχή και τον εκσυγχρονισμό του αναγκαίου εξοπλισμού τους. 

Παρά ταύτα μία μικρή μειοψηφία Δημάρχων αντιδρά σθεναρά στην εφαρμογή του, επικαλούμενη αφενός αδυναμία των Δήμων να ανταποκριθούν χρονικά, αφετέρου την αναποτελεσματικότητα του νομοθετήματος. Μάλιστα έχουν το θράσος να απειλούν ότι θα απεμπολήσουν το δικαίωμα τους εκμετάλλευσης των ακτών (!) σε περίπτωση εφαρμογής του. 

Προσχηματικοί όμως είναι οι λόγοι και μικροπολιτικά παιχνίδια υποκρύπτονται πίσω από αυτήν την αντίδραση. Διότι και ο χρόνος υπάρχει για την εφαρμογή του νόμου και το νομοθέτημα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό και προστατευτικό της ασφάλειας των πολιτών. Οι δε ναυαγοσωστικές σχολές στο σύνολό τους δηλώνουν πανέτοιμες να ανταποκριθούν πλήρως στις επιταγές του νέου νόμου. 

Το Σύνταγμα και οι νόμοι του Κράτους προστατεύουν τον αιγιαλό και τις παραλίες, καθώς και την ασφαλή πρόσβαση και χρήση τους από το κοινό. Η επί αυτών εκμετάλλευση / εποπτεία των Ο.Τ.Α, που από την Πολιτεία τους έχει παραχωρηθεί, δεν αποτελεί προνόμιο και δικαίωμά τους μόνον, αλλά εμπεριέχει ταυτόχρονα την θεμελιώδη υποχρέωση της προστασίας αυτών, η οποία δεν υπόκειται σε εκβιασμούς και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Οφείλουν λοιπόν οι Δήμοι, ως φορείς δημόσιας εξουσίας και εκτελεστικά όργανα της διοίκησης, αλλά και ως εκφραστές της κοινωνικής βούλησης, να συνεπικουρούν στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας γενικότερα, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Ειδικότερα δε και πολύ περισσότερο στην περίπτωση του συγκεκριμένου νομοθετήματος, το οποίο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ρυθμίζει θέματα προστασίας του πιο θεμελιώδους αγαθού, της ανθρώπινης ζωής, συντελεί στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στους λουόμενους / πολίτες και προάγει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

               Ο Πρόεδρος                         Ο Γενικός Γραμματέας 

     Μυρωνάκης Μάριος                     Λυτινάκης Παύλος