Άκαιρες και ετεροχρονισμένες αντιδράσεις απειλούν να τινάξουν στον αέρα την ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές!!

Δελτιο Τύπου
Άκαιρες και ετεροχρονισμένες αντιδράσεις απειλούν να τινάξουν στον αέρα την ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος

Άκαιρες και ετεροχρονισμένες αντιδράσεις απειλούν να τινάξουν στον αέρα την ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές!! 

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος 31/2018, που αφορά την ναυαγοσωστική κάλυψη στις ακτές.

Καθημερινά προστίθενται Δήμοι που προκηρύσσουν ήδη διαγωνισμούς με το νέο νομικό πλαίσιο, εφαρμόζοντας τις επιταγές του.

Με έκπληξή μας πληροφορηθήκαμε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου κ. Σπυρίδωνα Δανέλη προς τους αρμόδιους Υπουργούς, με την οποία θέτει ζήτημα αναστολής της εφαρμογής του νέου νομοθετήματος, αφού, κατά την άποψή του, η καθυστερημένη έκδοσή του, υποτίθεται ότι δημιουργεί ανυπέρβλητες πρακτικές και διοικητικές δυσκολίες στην εφαρμογή του.

Η ερώτηση αυτή έπεται ανάλογου εγγράφου Δημάρχου του ίδιου Νομού, με το οποίο ο εν λόγω Δήμαρχος ζητά  την αναστολή του νέου προεδρικού διατάγματος. Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ο Δήμος του έχει ξεκινήσει τη διαγωνιστική διαδικασία  με τον προϊσχύσαντα νόμο. 

Αναρωτιόμαστε, με δεδομένο ότι ο νόμος ψηφίστηκε στις 4/4/2018 και προέβλεπε την εφαρμογή του έναν μήνα μετά, για ποιο λόγο η συγκεκριμένη προκήρυξη εκδόθηκε στις 24/4/2018, δηλαδή ελάχιστες ημέρες πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου διατάγματος.

Θεωρούμε αδύνατη την αναστολή νομοθετήματος που ήδη εφαρμόζεται με προκηρυχθείσες διακηρύξεις από Δήμους όλης της χώρας. Πώς είναι δυνατόν Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου να ζητά να τιναχτεί στον αέρα ολόκληρη η λουτρική περίοδος? Ας μας εξηγήσουν αυτοί που ζητούν την αναστολή, με νομικά επιχειρήματα, πώς μπορεί να ανασταλεί νόμος που ήδη εφαρμόζεται.

Θεωρούμε ότι πραγματικό ζήτημα δεν υφίσταται σχετικά με την εφαρμογή του νομοθετήματος

Δεν μπορεί να παίζει κανείς με τους Νόμους του Κράτους και να εισάγει καινά δαιμόνια, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία των εν εξελίξει διαδικασιών, προκαλώντας εν τέλει ανασφάλεια δικαίου στο κοινωνικό σύνολο.  

Θεωρούμε τέλος ότι το μήνυμα πρέπει να είναι ένα, αυτό στο οποίο όλοι συμφωνούν: «το εν λόγω προεδρικό διάταγμα βελτιώνει και αναβαθμίζει σημαντικά τις υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης».