Διοικητικό συμβούλιο

Ένωση Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος

Διοικητικό συμβούλιο

Μυρονακης Μαριος
Προεδρος

Διοικητικό συμβούλιο

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπροεδροσ

Διοικητικό συμβούλιο

ΛΥΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο

ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο

ΒΗΧΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.Γ.

Διοικητικό συμβούλιο

ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

Διοικητικό συμβούλιο

ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ