ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

Άδεια Ναυαγοσώστη

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 5 του π.δ. 71/2020 (Α΄166) αναρτώνται:

α) δεξαμενή τουλάχιστον χιλίων (1000) ερωτήσεων,

β) τουλάχιστον 100 μοναδικά αριθμημένα ερωτηματολόγια των πενήντα (50) ερωτήσεων έκαστο και

γ) ηλεκτρονικό εγχειρίδιο πρακτικών εξετάσεων .